Adatkezelési tájékoztató

 

A SALDO Zrt. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

 

A SALDO Zrt. mint az onlinepeldatar.hu weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Általános alapelvek

Az onlinepeldatar.hu adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért a SALDO Zrt. az információk és tartalmak előállítása, szerkesztése során tőle minden elvárhatót megtesz, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki.

1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-042131, képviseli: Sibinger Márta vezérigazgató, marketing@saldo.hu, telefonszám: +36 1 237-9875) továbbiakban: Adatkezelő.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-68733

2. A kezelt adatok köre

Automatikusan naplózott információk

Az onlinepeldatar.hu oldalain tett látogatások alkalmával szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hasznosítjuk. A naplózott információkat kizárólag szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra használjuk. Az így szerzett adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolunk össze.

Cookie

Az onlinepeldatar.hu oldalon való regisztrációhoz az üzemeltető egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyez el felhasználóinak számítógépén. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének akadálya lehet.

A fentiek figyelembevételével az Adatkezelő differenciált jogosultsági szinteket alakított ki.

a) A honlap nyilvános tartalmait bárki látogathatja anélkül, hogy az automatikusan naplózott adatkezelésen kívül bármilyen személyes adata érintett lenne.

b) Az onlinepeldatar.hu oldal valamennyi látogatója feliratkozhat a Saldo elektronikus hírlevelére, melynek során nevét, e-mail címét és mobil telefonszámát adja meg. Ez utóbbi lehetőség opcionális, hozzájárulás esetén a Saldo Zrt. ezt kizárólag sms kampányok lebonyolításához használja fel.

c) Az oldal szolgáltatásait – könyvvásárlás, online termékek használata – teljes körűen kizárólag az oldalon regisztrált Partnerek tudják használni az alábbiak szerint.

A teljes körű hozzáférést az Adatkezelő regisztrációhoz köti, amelynek során kérjük megadni a nevet, e-mail címet, jelszót, intézménynevet. Ez utóbbi adatot a Saldo Zrt. további termékfejlesztéshez használja. A regisztrációt és a bejelentkezést követően a Saldo Zrt. által generált és a kiadványban található egyszer használható azonosítókóddal kell a terméket aktiválni. Ez a kód nem átruházható!

A regisztrációkor megadott adatok közül a név az ügyfél számára bejelentkezést követően visszaíródik, ezt kizárólag csak ő láthatja.

A honlap használatával, a regisztráció kitöltésével és a hírlevélre történő feliratkozással a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

Az automatikusan naplózott információk esetén az adatok kezelése (IP-cím, a böngésző és az operációs rendszer adatai, a látogatásra vonatkozó adatok) kizárólag statisztikai célokból történik.

A hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatok közül az e-mail cím és a mobil telefonszám kezelésének a célja, hogy az érintett hozzájárulása alapján a Saldo Zrt. reklám- és szakmai tartalmú üzenetet küldjön. A hozzájárulás akaratlagos, melyet az érintett  a check-boxra való kattintással tesz meg. A hozzájárulás ezen formája megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

Az ügyfél-regisztráció és adatok megadásának célja egyrészt a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikáció biztosítása. Az adatkezelés célja másrészt az online termékek/szolgáltatások fejlesztésekor megfogalmazott információs igény kielégítése.

4. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. Ha ezt nem teszi a belépéssel kapcsolatban elhelyezett cookie-k 14 nap múlva törlődnek. A böngészőjében az érintett is bármikor törölheti a cookie-kat.

A regisztráció során megadott személyes adatok törlését az érintett bármikor kérheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatok védelme

A SALDO Zrt. a regisztrált felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. A regisztráció során keletkező információkat a SALDO Zrt. a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, csak a SALDO Zrt. mint üzemeltető által erre felhatalmazott, korlátozott számú személyek (adminisztrátorok) férhetnek hozzá. Az adminisztrátorok az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek: egyes adminisztrátoroknak teljes körű, másoknak csak korlátozott hozzáférése és jogosultsága van. A felhasználó jelszavát csak maga a felhasználó ismeri, ahhoz sem az adminisztrátorok, sem a rendszerüzemeltetők nem férnek hozzá (a rendszer ún. egyirányú kódolással tárolja azokat), a jelszó biztonsági okokból minimum 5 karakter hosszúságú. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésére az Adatkezelő emlékeztető e-mailt küld.

A SALDO Zrt. a regisztrált adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, továbbfejlesztéséhez, továbbá saját marketing tevékenységéhez (piackutatás, ügyfelek tájékoztatása), illetve kommunikációs célokra használja fel. Az adatokat az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át. Ez alól kivételt képeznek az esetleges törvényben előírt, kötelező adattovábbítások. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt az adatok tekintetében megvizsgálja az adattovábbítás jogosságát, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal is.

Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben megadott e-mail címen/webcímen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás az Adatkezelő címére elküldött levélben (1394 Bp. 62. Pf. 397.), illetve a marketing@saldo.hu e-mail címen kérhető az érintettség igazolásával és levelezési cím megadásával.

Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül kerül sor.

Az onlinepeldatar.hu minden hírlevél jellegű szolgáltatásához a felhasználó hozzájárulása szükséges. Hírlevelet kizárólag az erre a szolgáltatásra feliratkozott felhasználók kapnak, akik a hozzájárulásukat a Hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva bármikor visszavonhatják, vagy a marketing@saldo.hu  e-mail címre, illetve a Saldo Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397. címre elküldött levélben kérhetik a hozzájárulás törlését.

Linkek, külső szerverek

Az onlinepeldatar.hu portál oldalairól ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a SALDO Zrt. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

Külső szerver – Google Analytics – segíti a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független mérését és auditálását. Az adatok kezeléséről az Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást adni. http://www.google.com/analytics.

6. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 22.) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor, a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki. Ha saját gépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a gépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések stb.) végrehajtani.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

 A Saldo Zrt. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon levelet a marketing@saldo.hu e-mail címre, vagy a Saldo Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397. címre.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvántartott adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésének és elősegítésének legfőbb szerve, melynek elérhetőségei:

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c.

Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06/1-391-1400

Telefax: 06/1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

illetve igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik. Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

8. Kikötés

A SALDO Zrt. fenntartja a jogot, hogy a fenti Tájékoztatót megváltoztassa vagy módosítsa, de ebben az esetben köteles a módosított Tájékoztatót haladéktalanul közzétenni, és a változtatásra a figyelmet felhívni.

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2016. május 2. napjától hatályos.

 

Feliratkozás hírlevelünkreHozzájárulok, hogy a megadott elérhetőségemre a SALDO Zrt. a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hírleveleket küldjön, illetve, hogy a fent megadott adataimat e célból kezelje. A jelen hozzájárulásom visszavonásával és a megadott adataim kezelésével kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztatóban írt tájékoztatást elolvastam és tudomásul vettem.